Ưu đãi giảm 30% cho 10 học viên đăng ký đầu tiên khóa TOEIC, TOEFL tháng 8 . Học

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Ưu đãi giảm 30% cho 10 học viên đăng ký đầu tiên khóa TOEIC, TOEFL tháng 8 . Học

caochannhan
* Đăng ký ngay để nhận được Ưu đãi giảm 30% cho lớp Luyện thi TOEIC, TOEFL với 10 học viên đầu tiên đăng ký. Khóa học bắt đầu từ ngày 20/7/2013
- Luyện thi Toeic, Toefl: 500.000/ 3 buổi/ giáo viên kèm sát học viên. (10 - 15 hv/ lớp)
- Các lớp bồi dưỡng văn hóa:
+ T - L - H: 375.000/ cấp 1, 2 & 475.000/cấp 3 với 3 buổi/ tuần
+ Anh văn: 375.000/ cấp 1, 2 & 475.000/cấp 3 với 3 buổi/ tuần
Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:
+ WEB: www.taytayedu.com
+ SDT: 0982.119.026 - 0963.793.153
+ DC: 52 Đường Số 9, Lê Văn Thọ, P. 9, Gò Vấp