MOVSA - Hội sinh viên việt nam tại Melbourne

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

MOVSA - Hội sinh viên việt nam tại Melbourne

crisiscore187

MOVSA

 - kết nối

du học sinh Việt Nam tại Úc

 thêm phần vững mạnh. MOVSA cũng là cầu nối của các bạn du học sinh tại Úc với bạn bè quốc tế. Bộ phận BDH của MOVSA luôn tâm niệm rằng sẽ đưa hình ảnh đất nước, con người VIệt Nam ngày càng bay cao và xa hơn nữa.

Click vào đây http://www.movsa.org.au/

Fanpage: https://www.facebook.com/movsa.vn